gradac izdavacka kuca

gradac casopis

biblioteke

Autor: Stiven Ransiman
Naslov:  Srednjovekovni maniheizam 


Ovo je klasi?na studija ser Stivena Ransimana dualisti?koj jereti?koj tradiciji u hriš?anstvu od njenih gnosti?kih izvora, preko Jermenije, Vizantije i Balkana do kona?nog procvata u Italiji i južnoj Francuskoj. Ova knjiga je prvi put objavljena 1947, a ovo novo izdanje je dopunjeno kratkim predgovorom, koji razmatra najzna?ajnije novije radove na ovu temu, sa dodatnom bibliografijom. Glavna opasnost s kojom se suo?ilo rano hriš?anstvo došla je od jereti?ke dualisti?ke sekte koju je sredinom III veka osnovao prorok Mani. Tokom tog veka manihejske crkve su uspostavljene na prostoru od mediteranskih zemalja na Zapadu do Turkestana na Istoku. Iako maniheizam nije uspeo da istisne pravoverno hriš?anstvo, Crkva je bila krajnje uplašena, daju?i mu epitete omraženosti, koji su prisutni do današnjih dana. Svi koji se interesuju za srednjovekovnu istoriju religije i kulture i me?usobno delovanje ideja izme|u Istoka i Zapada i dalje ?e uvažavati delo Srednjovekovni maniheizam. Posle ovog pionirskog Ransimanovog rada pojavilo se mnogo knjiga na istu temu, ali savremeni ?italac ?e ovoj knjizi priznati status klasi?nog dela i uživati u nepresušnom izvoru raznovrsnih znanja koja ona donosi.