gradac izdavacka kuca

gradac casopis

biblioteke

Autor: Džems Vudal
Naslov:  Život H. L. Borhesa 
Naslov originala:  A Life of Jorge Luis Borges
Preveo sa engleskog: Miodrag Marković


Ovo je prva kod nas objavljena biografija H. L. Borhesa, pisca koji je obeležio čitavu jednu liniju književnosti i ideja XX veka. U ovoj knjizi Vudal razmatra sve aspekte Borhesovog života: njegovo detinjstvo u senci majke (koja se nad njim nadvijala do kraja njenog života), njegov više nesrećan nego srećan odnos sa ženama, njegove književne početke, odnos prema lektiri, progon za vreme peronizma, njegova prijateljstva, Buenos Ajres za vreme Drugog svetskog rata u kojem se odvijao buran umetnički život, Borhesov odnos prema evropskoj kulturi, njegova putovanja i svakodnevni život. „Najveći deo života Borhes je proživeo sam, zaokupljen svojim mislima. Veći deo života protekao mu je u sanjarenju tokom kojeg su i nastajali njegovi zapleti i račvanja kratkih priča. Jedini trag ovih aktivnosti nalazimo u objavljenim spisima i sporadičnim opaskama.“ Knjiga je podeljena na tri simbolična dela: Ogledalo, Knjige, Čovek („Čovek u Ogledalu Knjige“), sa iscrpnom bibliografijom i fotografijama.