gradac izdavacka kuca

gradac casopis

biblioteke


OBJAVLJENO

  Danijel Penak  Kao u romanu
  Ričard Klajn  Cigarete su uzvišene
  Jozef Rot  Legenda o svetom pijancu
  Stanislav Ignaci Vitkjevič  Narkotici
  Huan Manuel de Prada  Pičke
  Maks Žakob i Klod Valans  Ogledalo
      astrologije

  Mišel Onfre  Gurmanski um
  Pjer Luis  Priručnik za devojčice
  Rolan Vilnev  Istorija kanibalizma
  Antonijus Monen  Mali brevijar
      snobizma

  Tomas de Kvinsi  Ispovest jednog
      uživaoca opijuma

  Valeri Solanas  Manifest Društva za
      uništavanje muškaraca

  Huan Antonio Prens  Sveti dim

 
  gradac biblioteka
  U PRODAJI

Autor:   Danijel Penak 
Naslov:   Kao u romanu 
Broj strana:  124 
Cena:   250 din. 


detaljnije

  gradac biblioteka

Autor:   Huan Manuel de Prada 
Naslov:   Pičke 
Broj strana:  120 
Cena:   300 din. 


detaljnije

  gradac biblioteka

Autor:   Maks Žakob i Klod Valans 
Naslov:   Ogledalo
      astrologije 

Broj strana:  146 
Cena:   350 din. 


detaljnije

  gradac biblioteka

Autor:   Mišel Onfre 
Naslov:   Gurmanski um 
Broj strana:  248 
Cena:   320 din. 


detaljnije

  gradac biblioteka

Autor:   Pjer Luis 
Naslov:   Priručnik za devojčice 
Broj strana:  72 
Cena:   300 din 


detaljnije

  gradac biblioteka

Autor:   Rolan Vilnev 
Naslov:   Istorija kanibalizma 
Broj strana:  124 
Cena:   400 din. 


detaljnije

  gradac biblioteka

Autor:   Antonijus Monen 
Naslov:   Mali brevijar
      snobizma 

Broj strana:  170 
Cena:   500 din. 


detaljnije

  gradac biblioteka

Autor:   Tomas de Kvinsi 
Naslov:   Ispovest jednog
      uživaoca opijuma 

Broj strana:  132 
Cena:   370 din. 


detaljnije

  gradac biblioteka

Autor:   Valeri Solanas 
Naslov:   Manifest Društva za
      uništavanje muškaraca 

Broj strana:  76 
Cena:   300 din. 


detaljnije

  gradac biblioteka

Autor:   Huan Antonio Prens 
Naslov:   Sveti dim 
Broj strana:  72 
Cena:   300 din. 


detaljnije

  gradac biblioteka

Autor:   Ernst Jinger 
Naslov:   Droge i opijenost 
Broj strana:  208 
Cena:   650 


detaljnije

  gradac biblioteka

Autor:   Priredili David Albahari i Branko Kukić 
Naslov:   Svaštara o travi 
Broj strana:  160 
Cena:   400 


detaljnije

  gradac biblioteka

Autor:   Žan Kokto 
Naslov:   Opijum 
Broj strana:  0 
Cena:   0 


detaljnije

  gradac biblioteka


gradac povratak